• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Aparaty do badań własności mas formierskich

Aparatura do badań właściwości technologicznych mas: przepuszczalności, ziarnistości, osypliwości, itp.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Dr inz. W. Jankowski, tel. 27-69
Dr inz. J. Mocek, tel. 27-68

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza