• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Piece pomiarowe, elektryczne z regulacją

Zakres temperatury: 25-1000°, dokładność regulacji: ± 1grad, możliwość programowania siedmiu kroków regulacji temoperatury
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Piotr Tomczyk, tel. (012) 617 3998, e-mail: ptomczyk@agh.edu,pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza