• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Aparatura do pomiaru stężenia radonu w powietrzu i powietrzu glebowym

Aparatura do pomiaru stężenia radonu AB-5 z komorą Lucasa o objętości 270 cm3 firmy Electronic-Canada. Aparatura jest przenośna, zasilana napięciem stałym 9V.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft, tel.: 012 617 41 53, e-mail: kreft@novell.ftj.agh.edu.pl
dr Andrzej Bolewski, tel. 012 617 30-06, email: bolewski@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza