• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Spektrometr promieniowania alfa

Alpha Spektrometer model 7401 firmy Canberra z detektorem półprzewodnikowym, krzemowym typu „Alpha PIPS Detectors’ o powierzchni 30 mm2, rozdzielczość spektrometru wynosi 8,3 keV na linii Am241 (5486 keV).
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft, tel.: 012 617 41 53, e-mail: kreft@novell.ftj.agh.edu.pl
dr Andrzej Bolewski, tel. 012 617 30-06, email: bolewski@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza