• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Mostek indukcyjności wzajemnej do pomiaru podatności zmiennoprądowej

Częstotliwość od kilku Hz do 10 kHz, amplitudy pola zmiennego od 0.1 Oe do 20 Oe, pola magnetyczne od 0 do 0.25 T , temperatury od 4.2 K do 300 K, (kriostat helowy)
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Prof. Andrzej Kołodziejczyk strona www wydziału
Dr Wiesław Woch strona www wydziału

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza