• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Spektrometr mikrofalowy rezonansu elektronowego EPR/FMR (ang. Electron Paramagnetic Resonance/ Ferromagnetic Resonance)

Pasmo X mikrofal (9-10 GHz), pola magnetyczne od 0 do 1.1 T, temperatury od 4.2 K do 600 K (kriostat helowy)
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Prof. Andrzej Kołodziejczyk strona www wydziału
Dr Wiesław Woch strona www wydziału

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza