• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego

Spektrometr echa spinowego pracujący w zakresie częstości 5-1000 MHz przystosowany do badań materiałów magnetycznych, umożliwiający pomiary dla wielu pierwiastków.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. Czesław Kapusta, 012-617-2554, 2946, kapusta@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza