• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Układ do pomiaru oporu elektrycznego

Chłodziarka: w cyklu zamkniętym wg. Gifforda- McMahona
Zakres temperatur: 12-330K. Pomiar temperatury: Dioda DT470; ręczna stabilizacja temperatury
Metoda: zmiennoprądowa, zasilanie i pomiar nanowoltomierzem fazoczułym SR830
Oprogramowanie: LabView
Typowy czas pomiaru 1 próbki: ok. 5 godzin

Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
dr hab. inż. Andrzej Kozłowski (kozlow@agh.edu.pl, tel. 3819),
dr hab. Zbigniew Tarnawski (tarnawsk@agh.edu.pl, tel. 3819),

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza