• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Układ do pomiaru ciepła właściwego

Kriostat: helowy/azotowy o pojemności 50l (zakres pomiarowy 55-300K)
Kalorymetr: płytka z syntetycznego szafiru, 10 X 10 X 0.16mm
Kontrola i pomiar temperatury: LS340
Grzanie próbki: źródło prądowe Keithley 6221, multimetr Keithley 2002
Oprogramowanie: w systemie operacyjnym DOS Turbo Pascal 7.0
Typowy czas pomiaru 1 próbki: ok. 4 dni
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
dr hab. inż. Andrzej Kozłowski (kozlow@agh.edu.pl, tel. 3819),
dr hab. Zbigniew Tarnawski (tarnawsk@agh.edu.pl, tel. 3819),

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza