• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

HP4292A LCR Meter

Przyrząd do pomiarów parametrów zastępczych LCR elementów biernych i czynnych w zakresie częstotliwości 20 Hz – 1 MHz. Używany głównie do pomiaru charakterystyk pojemnościowo-napięciowych detektorów półprzewodnikowych.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Władysław Dąbrowski
Tel. 012 617 2959
E-mail: W.Dabrowski@ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza