• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Agilent 4395 Network/Spectrum/Impedance Analyzer

Przyrząd do pomiarów charakterystyk amplitudowych i fazowych obwodów elektrycznych oraz do pomiaru rozkładów widmowych sygnałów i szumów w zakresie częstotliwości 10 Hz – 500 MHz.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Władysław Dąbrowski
Tel. 012 617 2959
E-mail: W.Dabrowski@ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza