• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer

Przyrząd do pomiarów charakterystyk stałoprądowych przyrządów półprzewodnikowych. Pozwala na pomiary bardzo małych prądów od poziomu 10 fA.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Władysław Dąbrowski
Tel. 012 617 2959
E-mail: W.Dabrowski@ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza