• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Spektrometr kątowo- rozdzielczej ultrafioletowej fotoemisji elektronowej ARUPS (ang. Angle-Resolved Ultraviolet Photoemission Spectroscopy)

Lampa ultrafioletu (UV) wysokiej intensywności na He I i He II o energii UV odpowiednio :21.2 eV i 40.4 eV. Komora analizy z ultra- wysoka próżnią (10-11mbara) i analizatorem energii kinetycznej fotoelektronów typu AR65 na goniometrze  40o z rozdzielczościa katową 0.5o oraz precyzyjnym manipulatorem próbki (x,y.z.) z kriostatem do 100K i grzaniem do 700oC. Komora przygotowawcza wysokiej próżni (10-9 mbara) z spektrometrem niskoenergetycznej dyfrakcji elektronowej i elektronów Augera (LEED/AES) kriostatem helowym i działem argonowym.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Prof. Andrzej Kołodziejczyk strona www wydziału

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza