• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Klasyczny magnetometr Kerra

pole magnetyczne do 0.5 T, zakres temperatur 5 K – 400 K
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
prof. Józef Korecki, 012 617 2911, korecki@agh.edu.pl
dr Tomasz Ślęzak, 012 617 3583, slezak@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza