• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Wielokomorowa aparatura ultrawysokiej próżni

Ciśnienie <10-8Pa, zakres temperatur 80 – 2000 K, wyposażona w: epitaksja z wiązek molekularnych, dyfraktometr elektronów niskoenergetycznych, spektrometr elektronów Auger’a, magnetometr Kerra, spektrometr mössbauerowski elektronów konwersji (czułość monowarstwy dla 57Fe).
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
prof. Józef Korecki, 012 617 2911, korecki@agh.edu.pl
dr Tomasz Ślęzak, 012 617 3583, slezak@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza