• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Czytnik laboratoryjny TL i sprzężony z nim komputer IBM PC

Układ umożliwia pomiar dawkomierzy termoluminescencyjnych TLD w trybie READER i ANALYSER.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Kierownik laboratorium – Prof. dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska, tel. 617-30-02, radwanska@novell.ftj.agh.edu.pl
Osoba odpowiedzialna – Dr inż. Aleksandra Jung, tel. 617-41-55, jung@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza