• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Linia preparacyjna C-13

Linia preparacyjna do pomiaru składu izotopowego (13C, 18O) węglanów w oparciu o rozkład kwasem ortofosforowym
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Joanna Dudała / dudala@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza