• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Linia preparacyjna H-2

Linia do przygotowania prób wody do analiz 2H w oparciu o metodę rozkładu Zn.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Joanna Dudała / dudala@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza