• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Stanowisko do produkcji i regeneracji detektorów gazowych.

Stanowisko zawiera: dygestorium, stół montażowy z nawiewem, piece grzewcze do 473K.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
dr inż. Tadeusz Kowalski, tel 012 617 3375, mail kowalski@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza