• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Linia preparacyjna do wytworzenia benzenu z dwutlenku węgla.

Zestaw próżniowo-kriogeniczny do wytwarzania węglika litu, który w procesie hydrolizy generuje acetylen, następnie trymeryzowany katalitycznie do benzenu.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
dr inż. Tadeusz Kuc tel: 012 617 2979, e-mail: kuc@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza