• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Linia preparacyjna dla uzyskiwania atmosferycznego CO2.

Próżniowo-kriogeniczny układ do pozyskiwanie drogą termodesopcji wydzielonego CO2 selektywnie zaadsorbowanego w sorbencie kapilarnym.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
dr inż. Tadeusz Kuc tel: 012 617 2979, e-mail: kuc@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza