• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Aparatura do pobierania i selekcji uziarnienia pyłów powietrza

Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Marek Lankosz, lankosz@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza