• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Wielofunkcyjny rentgenowski spektrometr fluorescencyjny

Spektrometr ma trzy stanowiska pomiarowe do analizy pierwiastkowej próbek sprasowanych lub osadzonych na filtrach, analizy ultraśladowych stężeń pierwiastków (poziom kilkudziesięciu ppb) oraz analizy mikroobszarów (od około 15 mikrometrów)
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Marek Lankosz, lankosz@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza