• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Zestaw sit laboratoryjnych firmy Multiserw Morek

Urządzenie przeznaczone do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich tj. żwiry, piaski, kruszywa , z możliwością przesiewu na sucho i na mokro.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
dr inż. Aleksandra Borecka
(012) 617 46 40
e-mail:labwydz@geol.agh.edu.pl, oborecka@geol.agh.edu.pl
tel/fax. (012) 617 46 50

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza