• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Wielodetektorowy zastaw do rejestracji rozkładów czasowych i przestrzennych natężenia promieniowania gamma oraz znaczników.

Zestaw oparty jest na 8 sondach scyntylacyjnych, przenośnym układzie zbierania danych i przesyłanych przez USB do komputera. Specjalne oprogramowanie umożliwia wizualizację sygnałów oraz przetwarzanie w dziedzinie czasu i częstotliwości.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Leszek Petryka, 6173915, petryka@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza