• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Zestaw przyrządów dozymetrycznych: EKO-C (POLON EKOLAB), RK-67 (POLON), RKP-1-2(POLON)- , RK-20(POLON),Micro R Meter (Lundlum Measurements INC), Monitor neutronów(NE Technology).

Ćwiczenie: Dozymetria promieniowania jonizującego
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Mgr inż. Władysław Pohorecki
Tel. 2954/4705, poho@agh.edu.pl/pohorecki@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza