• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Detektor Geigera-Müllera z cienkim okienkiem mikowym z aparaturą Standard-70 (POLON).

Ćwiczenia: Statystyczny charakter rozpadów promieniotwórczych, wyznaczanie czasu połowicznego rozpadu izotopów krótkotrwałych, wyznaczanie stosunku przekrojów czynnych na aktywacje neutronami termicznymi dla nuklidów 55Mn i 127I oraz wyznaczanie strumienia neutronów termicznych metodą aktywacyjną
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Mgr inż. Władysław Pohorecki
Tel. 2954/4705, poho@agh.edu.pl/pohorecki@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza