• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Gazowy detektor proporcjonalny z cienkim okienkiem berylowym z torem spektrometrycznym Standard-70 (POLON).

Ćwiczenia: Rentgenowska analiza fluorescencyjna oraz efekty matrycy w rentgenowskiej analizie fluorescencyjnej
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Mgr inż. Władysław Pohorecki
Tel. 2954/4705, poho@agh.edu.pl/pohorecki@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza