• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

2 detektory scyntylacyjne 2” x 2” z torem spektrometrycznym w standardzie Camac (PO:LON)

Ćwiczenia: Badanie układu koincydencyjnego oraz pomiar aktywności źródeł promieniotwórczych metodą koincydencji.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Mgr inż. Władysław Pohorecki
Tel. 2954/4705, poho@agh.edu.pl/pohorecki@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza