• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Detektor półprzewodnikowy Ge(Li) z torem spektrometrycznym S100 firmy Canberra.

Ćwiczenia: Spektrometria promieniowania gamma oraz oznaczanie manganu metodą neutronowej analizy aktywacyjnej.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Mgr inż. Władysław Pohorecki
Tel. 2954/4705, poho@agh.edu.pl/pohorecki@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza