• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Linia preparacyjna H-2

Linia do przygotowania prób wody do analiz d²H w oparciu o metodę rozkładu Zn.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Halina Mróz, tel. 012 617 30 10, mroz@novell.ftj.agh.edu.pl
Zbigniew Gorczyca, tel. 012 617 30 10, gorczyca@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza