• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Aparatura do pomiaru stężenia radonu w powietrzu i powietrzu glebowym

Aparatura do pomiaru stężenia radonu AB-5 z komorą Lucasa o objętości 270 cm3 firmy Electronic-Canada. Aparatura jest przenośna, zasilana napięciem stałym 9V.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
dr inż. Paweł Jodłowski
tel. (012)6172972. email: jodlowski@novell.ftj.agh.edu.pl
dr inż. Nguyen Dinh Chau
tel. (012)6173778. email: chau@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza