• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Maszyna flotacyjna do badania kinetyki flotacji i testowania odczynników

Laboratoryjna maszyna flotacyjna do badań kinetyki flotacji i testowania odczynników do flotacji różnych surowców z automatyczną regulacją: ilości obrotów wirnika, ilości obrotów zgarniaka, odczytem masy produktu pianowego.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. Marian Brożek, tel. (48) 12-617-20-53

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza