• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Miernik wieloparametrowy WTW Multi 340i

Oznaczanie PEW, pH, Eh, O2, temperatury
0 – 500 mS/cm (PEW), -2 – +19 (pH), ±1999 mV (Eh),
0-90 mg/l (O2), -5 - +105 C (temp)
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska
(012) 617 24 04
mgr inż. Wiesław Knap
(012) 617 24 28
wkna@agh.edu.pl
dr inż. Robert Zdechlik
(012) 617 24 25
zdechlik@agh.edu.pl

Adres strony internetowej Katedry: www.khgi.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza