• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Pompa perystaltyczna wraz z aparatem filtracyjnym

Filtracja próbek wody
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska
(012) 617 24 04
mgr inż. Wiesław Knap
(012) 617 24 28
wkna@agh.edu.pl
dr inż. Robert Zdechlik
(012) 617 24 25
zdechlik@agh.edu.pl

Adres strony internetowej Katedry: www.khgi.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza