• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Mineralizator mikrofalowy firmy Perkin Elmer

Urządzenie do szybkiego rozkładu kwaśnego próbek stałych (gruntów, próbek organicznych)
zakres: T = 230 st. C, p = 35 atm,
używane kwasy: stężony kwas azotowy (V), solny, siarkowy (VI), fluorowodorowy
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska
(012) 617 24 04
mgr inż. Wiesław Knap
(012) 617 24 28
wkna@agh.edu.pl
dr inż. Robert Zdechlik
(012) 617 24 25
zdechlik@agh.edu.pl

Adres strony internetowej Katedry: www.khgi.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza