• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) ELAN 6100 firmy Perkin Elmer

Urządzenie do oznaczania pierwiastków (43)
zakres: 0,01 µg/dm3 - 100 g/dm3
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska
(012) 617 24 04
mgr inż. Wiesław Knap
(012) 617 24 28
wkna@agh.edu.pl
dr inż. Robert Zdechlik
(012) 617 24 25
zdechlik@agh.edu.pl

Adres strony internetowej Katedry: www.khgi.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza