• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Stanowisko do wykonania analiz sitowych na mokro.

Służy do wykonywania analiz sitowych materiałów drobnouziarnionych. Analiza na mokro zapewnia większą dokładność w porównaniu z analizą sitową wykonaną na sucho.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. Marian Brożek, tel. (48) 12-617-20-53

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza