• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Laboratoria w AGH

Jednostka:
 
Rodzaj laboratorium:  
1 Laboratorium Komputerowe HA 208
2 LABORATORIUM PRZETWÓRSTWA PROSZKÓW METALI
3 LABORATORIUM MODELOWANIA FIZYCZNEGO PROCESÓW PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ METALI
4 LABORATORIUM TECHNOLOGII PRZETWÓRSTWA METALI NIEŻELAZNYCH
5 LABORATORIUM BADAŃ ELEMENTÓW SIECI TRAKCYJNEJ
6 CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
7 LABORATORIUM BADAWCZE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH PRZEWODÓW (W BUDOWIE)
8 LABORATORIUM PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I METALOZNAWSTWA
9 LABORATORIUM KOMPUTEROWE 111
10 LABORATORIUM HYDROMETALURGII
11 LABORATORIUM KOROZYJNE
12 Laboratorium Eelektrochemiczne
13 LABORATORIUM BADAŃ WYSOKOTEMPERATUROWYCH
14 LABORATORIUM BADAŃ KINETYCZNYCH
15 LABORATORIUM TERMOCHEMICZNE
16 LABORATORIUM BADAŃ KOLOIDÓW
17 LABORATORIUM CHEMII FIZYCZNEJ
18 LABORATORIUM CHEMICZNE
19 Laboratorium Metalurgii Metali Nieżelaznych
20 Laboratorium Metalurgii Proszków
21 Laboratorium Metalurgii i Recyklingu Metali
22 LABORATORIUM METALI LEKKICH I SOLI STOPIONYCH
23 LABORATORIUM SPEKTROSKOPII RENTGENOWSKIEJ
24 LABORATORIUM BADAŃ ZJAWISK POWIERZCHNIOWYCH
25 LABORATORIUM ANALIZY TERMICZNEJ
26 LABORATORIUM METALOZNAWSTWA I OBRÓBKI CIEPLNEJ
27 LABORATORIUM DYDAKTYCZNE MIKROSKOPII SKANINGOWEJ
28 LABORATORIUM BADAŃ KRYSZTAŁÓW METALICZNYCH
29 LABORATORIUM BADAŃ TEKSTURY
30 LABORATORIUM BADAŃ MIKROSTRUKTURALNYCH I ULTRASONOGRAFICZNYCH
31 LABORATORIUM DYDAKTYCZNE ELEKTRONOWEJ MIKROSKOPII TRANSMISYJNEJ
32 LABORATORIUM SYNTEZY STOPÓW
33 LABORATORIUM POMIARÓW GĘSTOŚCI I BADAŃ WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW ROZPROSZONYCH
34 LABORATORIUM KALORYMETRII I DYLATOMETRII
35 LABORATORIUM TECHNOLOGII KOBO
36 LABORATORIUM METALOGRAFII ŚWIETLNEJ
37 LABORATORIUM HODOWLI MONOKRYSZTAŁÓW
38 LABORATORIUM DYNAMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH
39 LABORATORIUM OBRÓBKI CIEPLNEJ METALI LEKKICH
40 LABORATORIUM TECHNOLOGICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ METALI
41 LABORATORIUM PREPARATYKI ELEKTRONO-MIKROSKOPOWEJ
42 LABORATORIUM PREPARATYKI METALOGRAFICZNEJ ŚWIETLNEJ
43 LABORATORIUM PREPARATYKI I BADAŃ METALOGRAFICZNYCH NANOMATERIAŁÓW
44 LABORATORIUM BADAŃ RENTGENOWSKICH
45 LABORATORIUM MIKROANALIZY STRUKTURY I ZJAWISK POWIERZCHNIOWYCH

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza