• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Laboratoria w AGH

Jednostka:
 
Rodzaj laboratorium:  
1 Laboratorium komputeryzacji pomiarów
2 Laboratorium fizyki ciała stałego
3 Laboratorium współczesnych technik eksperymentalnych w fizyce
4 Pracownia radiometrii i dozymetrii jądrowej
5 Pracownia fizyczna
6 Laboratorium elektroniczne
7 Laboratorium Radiometrii Przemysłowej

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza