10.10.2017

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 9.2


…w laboratorium MOPS.

 • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 9.2.
 • Poniższe programy zostały uaktualnione:
  • Eclipse IDE for Java Developers 4.7.1,
  • IntelliJ IDEA 2017.2.5.
 • Zostały zainstalowane nowe programy:
  • Eclipse IDE for C/C++ Developers 4.7.1,
  • GNU Octave 4.0.3,
  • TeX Live 2016,
  • TeXstudio 2.11.2.