14.06.2016

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 8.5


…w laboratorium MOPS.

  • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 8.5.
  • Poniższe programy zostały uaktualnione:
    • Oracle JDK 1.8.0_91.