11.04.2016

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 8.4


…w laboratorium MOPS.

  • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 8.4.
  • Poniższe programy zostały uaktualnione:
    • Eclipse 4.5.2,
    • Oracle JDK 1.8.0_77.