12.02.2016

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 8.3


…w laboratorium MOPS.

 • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 8.3.
 • Jądro Linuksa w wersji 3.14.60.
 • Poniższe programy zostały uaktualnione:
  • Eclipse 4.5.1,
  • NetBeans 8.1,
  • Oracle JDK 1.8.0_73,
  • Rar 5.30.