30.10.2014

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 7.7


…w laboratorium MOPS.

 • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 7.7.
 • Poniższe programy zostały uaktualnione:
  • Adobe Flash Player 11.2.202.411,
  • Eclipse 4.4.1,
  • NetBeans 8.0.1,
  • Oracle JDK 1.7.0_71,
  • Rar 5.11.