25.09.2019

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 10.1


…w laboratorium MOPS.

  • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 10.1.
  • Poniższe programy zostały uaktualnione:

    • CLion 2019.2.2,
    • IntelliJ IDEA 2019.2.2,
    • PyCharm 2019.2.2.