25.08.2017

Nowy system


…w laboratorium MOPS.

  • Instalacja nowego systemu opartego na dystrybucji Debian GNU/Linux 9.1 („Stretch”).
  • System został zainstalowany w wersji dla architektury 64-bitowej. Programy 32-bitowe mogą w nim działać pod warunkiem, że wymagają jedynie podstawowych bibliotek (libc, libgcc, zlib). Użytkownicy posiadający w swoich katalogach domowych 32-bitowe programy wymagające innych bibliotek powinni je zainstalować w wersji 64-bitowej lub przekompilować.
  • Jądro Linuksa w wersji 4.9.44.
  • Poniższe programy zostały uaktualnione:
    • Eclipse 4.7.0,
    • IntelliJ IDEA 2017.2.2,
    • Oracle JDK 1.8.0_144,
    • Rar 5.50,
    • Weka 3.8.1,
    • xlockmore 5.55.
  • Więcej informacji na temat nowego systemu znajduje się na stronie z pytaniami i odpowiedziami..