16.11.2017

Menu wyboru systemu


…w laboratorium MOPS.

  • Dodano menu ułatwiające wybór systemu przed zalogowaniem.