Dziekani i prodziekani AGH na kadencjŕ 1999-2002

Wydzia│ Gˇrniczy
prof. dr hab. in┐. Antoni Tajdu - Dziekan
dr hab. in┐. Nikodem Szl▒zak prof. nadzw.
dr in┐. Jan Wac│awski
dr hab. in┐. Jerzy Klich prof. nadzw.

Wydzia│ Metalurgii i In┐ynierii Materia│owej
dr hab. in┐. Janusz úuksza prof. nadzw. - Dziekan
dr hab. in┐. Henryk Adrian prof. nadzw.
dr hab. in┐. Jan Kusiak prof. nadzw.
dr hab. in┐. Zbigniew Malinowski prof. nadzw.

Wydzia│ Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki
prof. dr hab. Lidia J. Maksymowicz - Dziekan
dr hab. in┐. Jerzy Chojnacki prof. nadzw.
dr hab. in┐. Antoni CieÂla
dr in┐. Witold Machowski
dr hab. in┐. Tadeusz Orzechowski prof. nadzw.

Wydzia│ In┐ynierii Mechanicznej i Robotyki
prof. dr hab. in┐. Wojciech Batko - Dziekan
dr hab. in┐. Antoni Kalukiewicz
dr hab. in┐. W│odzimierz Kowalski prof. nadzw.
dr hab. in┐. Stanis│aw Wolny prof. nadzw.

Wydzia│ Geologii Geofizyki i Ochrony Žrodowiska
dr hab. in┐. Tadeusz S│omka prof. nadzw. - Dziekan
dr hab. in┐. Jan Bromowicz prof. nadzw.
dr in┐. Andrzej LeÂniak
dr hab. in┐. Jacek Matyszkiewicz

Wydzia│ Geodezji Gˇrniczej i In┐ynierii Žrodowiska
dr hab. in┐. Jˇzef Beluch prof. nadzw. - Dziekan
dr in┐. Krzysztof Pietruszka
dr hab. in┐. Ryszard Hycner
dr in┐. Stanis│aw Gruszczy˝ski

Wydzia│ In┐ynierii Materia│owej i Ceramiki
dr hab. in┐. Stanis│aw Komornicki prof. nadzw. - Dziekan
dr hab. in┐. Maria Borczuch-ú▒czka prof. nadzw.
prof. dr hab. in┐. Jan Ma│olepszy
dr hab. in┐. Jerzy Lis prof. nadzw.

Wydzia│ Odlewnictwa
dr hab. in┐. Jˇzef Da˝ko prof. nadzw. - Dziekan
dr hab. Mariusz Holtzer prof. nadzw.
dr hab. in┐. Stanis│aw Rzadkosz prof. nadzw.

Wydzia│ Metali Nie┐elaznych
prof. dr hab. in┐. Jˇzef Zasadzi˝ski - Dziekan
dr hab. in┐. Maria Richert
dr hab. in┐. Wojciech Libura prof. nadzw.

Wydzia│ Wiertnictwa Nafty i Gazu
prof. dr hab. in┐. Jakub Siemek - Dziekan
dr in┐. Czes│awa Ropa
dr hab. in┐. Stanis│aw Stryczek prof. nadzw.
dr in┐. Stanis│aw Szafran

Wydzia│ Zarz▒dzania
dr hab. in┐. Wies│aw Waszkielewicz prof. nadzw. - Dziekan
dr hab. in┐. Rafa│ Pajda prof. nadzw.
dr in┐. Adam Stawowy
dr in┐. Antoni Korcyl

Wydzia│ Paliw i Energii
dr hab. in┐. Janina Milewska-Duda prof. nadzw. - Dziekan
dr in┐. Piotr Burmistrz
dr hab. Teresa Grzybek

Wydzia│ Fizyki i Techniki J▒drowej
prof. dr hab. Kazimierz Jele˝ - Dziekan
dr hab. Janusz Wolny prof. nadzw.
dr hab. in┐. Zbigniew K▒kol prof. nadzw.

Wydzia│ Matematyki Stosowanej
dr hab. Adam Pawe│ Wojda prof. nadzw. - Dziekan
dr Jerzy Stochel
dr hab. Stanis│aw Brzychczy prof. nadzw.