27.09.2016

Uaktualnienie dystrybucji do wersji 8.6


…w laboratorium MOPS.

 • Uaktualnienie dystrybucji do wersji 8.6.
 • Poniższe programy zostały uaktualnione:
  • Eclipse 4.6,
  • Oracle JDK 1.8.0_101,
  • Rar 5.30.
 • Zainstalowany został nowy program:
  • Weka 3.8 -- program do analizy danych. Można go uruchomić poleceniem weka.